SAKA'S LION KING MALAZI
STORYMEDIANEWSGOODIESLK FANDOM | CONTACTSITE MAP
IMAGESLYRICSSOUNDSVIDEOQUIZZES | AWARDSABOUT
<< Back

“Busa”

Written by Hans Zimmer, Jay Rifkin and Lebo M.
Performed by Lebo M.


Key:
 • Lead male vocal
 • Background chorus
 • Translation of Zulu

(Chorus)
Busa le lizwe       [Rule this land]
Busa le lizwe       [Rule this land]
Busa lomhlaba wethu    [Rule this land of ours]
Busa ngo xolo       [Rule with peace]
(Repeat)

Shwele baba        [Hail to you, Father]
Siyakubongela       [We are grateful to you]
Usi lethel' injabulo   [You brought us happiness]
Noxolo          [And peace]

Shwele baba        [Hail to you, Father]
Siyakubongela       [We are grateful to you]
Liqhakazise baba     [Brighten our future]
Ngo thando        [With love]

(Repeat chorus twice)

Bayede baba        [Father, we salute you]
Sikhokhele bo       [Lead us]
Busa lomhlaba       [Rule this land]
Ngo thando        [With love]
(Repeat)

Busa ngo thando      [Rule with love]
Busa ngo thando      [Rule with love]
Busa ngo thando      [Rule with love]
Busa ngo xolo       [Rule with peace]

(Chorus)

Ubuse ngo thando     [You must rule with love]
Ubuse ngo xolo      [You must rule with peace]
Ubuse ngo thando     [You must rule with love]
Busa Simba, busa Simba  [Rule Simba, rule Simba]

(Chant)
Hemna iyo
Hemna iyo
Hemna nkosi

Oh busa Simba iyo     [Rule Simba]
Vusa amakhosi       [Wake the ancestors]
Vusa amdlozi bo      [Wake the spirits]
Busa Simba iyo      [Rule Simba]
(Repeat to end)

<< Back to Lyrics Archive